Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Amsterdam Amstelland

RIEC Amsterdam Amstelland

Om regionaal de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit te stimuleren en de integrale aanpak te faciliteren, werken de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam (inclusief stadsdelen), Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn en de politie Eenheid Amsterdam, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Douane, de FIOD, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie SZW samen. Dit samenwerkingsverband vormt het RIEC Amsterdam-Amstelland (RIEC AA)

Clusters en handhavingsknelpunten

Het ‘kloppend hart’ van RIEC AA wordt gevormd door een aantal multidisciplinaire werkgroepen. Hierin treffen specialisten van de partnerorganisaties elkaar, worden signalen besproken, wordt informatie verrijkt en komen interventievoorstellen tot stand. Deze clusters zijn ingedeeld naar de verschillende thema’s.

RIEC-Programmabureau

De werkgroepen worden gefaciliteerd en ondersteund door het RIEC-Programmabureau. Zij houdt zich bezig met het stimuleren en verstevigen van het samenwerkingsverband, faciliteren van de juridische kant van de informatie-uitwisseling, en het ondersteunen bij de informatiehuishoudingskant.

Achtergrond en historie

De voorgeschiedenis van RIEC AA begint bij de uitkomsten van de parlementaire Enquêtecommissie Onderzoeksmethoden (‘van Traa’, 1994), die onder meer bij de Gemeente Amsterdam tot het ontstaan van het Van Traa team leidden. Een andere belangrijke stap in het ontwikkelen van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit vormde het project Emergo waarin integraal een gebied werd doorgelicht. Met het ontstaan van de landelijke RIEC structuur in 2008 was Amsterdam aanvankelijk knooppunt binnen het RIEC Noord-Holland. Per 1 januari 2013 is het RIEC is de huidige vorm actief. 

Download de Brochure RIEC AA.pdf