Infographic: Arbeidsmigranten in de coronacrisis

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en logistiek. Slechte huisvesting, uitbuiting en mensenhandel vormen nu een extra risico voor de volksgezondheid en de continuïteit van cruciale sectoren.

Recent werd een vleesverwerker in Helmond gesloten nadat een grote groep werknemers, hoofdzakelijk arbeidsmigranten, met het coronavirus besmet bleken te zijn. Eerder zijn ook vleesverwerkers in Groenlo, Apeldoorn en Duitsland gesloten om dezelfde reden. 

Woon- en werkomstandigheden en het vervoer zijn bepalend voor het risico op besmetting. Hiermee legt de huidige crisis de uitbuiting van de arbeidsmigranten pijnlijk bloot. De kwetsbaarheid is namelijk het grootst als er sprake is van een afhankelijkheidspositie.
Daarom vraagt het RIEC-LIEC samen met partners juist nu extra aandacht voor gerelateerde ondermijning, zoals uitbuiting in brede zin en slechte huisvesting. Om deze vormen van ondermijning aan te pakken is samenwerking tussen alle handhavingspartners noodzakelijk en is het belangrijk om ook zorgpartners te betrekken.

Het RIEC-LIEC biedt gemeenten een infographic om inzicht te krijgen in de verblijfsplaatsen van arbeidsmigranten. De tools helpen werkgevers hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van arbeidsmigranten die bij hen in dienst zijn en helpen de zelfredzaamheid en meldingsbereidheid  van arbeidsmigranten te vergroten. Dit draagt bij aan een snellere en effectieve aanpak van ondermijning. Daarnaast helpt het om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen.

In deze infographic staan links naar handige factsheets, die gemeenten kunnen gebruiken bij het informeren van bedrijven (werkgevers) en/of arbeidsmigranten. De factsheet voor arbeidsmigranten is in zes talen beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.