Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Den Haag

RIEC Den Haag

Georganiseerde criminaliteit is een maatschappelijk probleem, dat een samenleving integraal moet aanpakken met preventie, bescherming, vervolging, straf en samenwerking. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag ondersteunt deze gedachte en kiest een integrale aanpak. Het RIEC Den Haag wil een informatieknooppunt en expertisecentrum zijn, door informatie-uitwisseling en het stimuleren en faciliteren van de diverse veiligheidspartners. "Samen maken we ons sterk tegen georganiseerde criminaliteit."

Gespecialiseerd team
In het RIEC Den Haag werken lokale, regionale en landelijke overheden samen. Deze samenwerking maakt het mogelijk criminele organisatiestructuren bloot te leggen en aan te pakken die vroeger verborgen bleven. Een team van onder meer analisten, juristen en criminologen biedt gespecialiseerde kennis die individuele partners niet altijd in huis hebben.

Expertisecentrum Bestuurlijke aanpak
Onderdeel van het RIEC Den Haag is het expertisecentrum Bestuurlijke aanpak. Criminele organisaties maken vaak gebruik van lokale economische en juridische infrastructuren om criminele handelingen te verrichten, verhullen of crimineel geld te investeren. Het RIEC helpt gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waaronder de wet Bibob. Bij vermoedens van illegale praktijken kunnen gemeenten bij het RIEC terecht voor advies en ondersteuning.

Volg ons op Twitter @RIECDenHaag