RIEC-LIEC jaarverslag 2022

In het RIEC-LIEC jaarverslag 2022 wordt verslag gedaan van de werkzaamheden in 2022 van de 10 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) om georganiseerde ondermijnende criminaliteit integraal te bestrijden en te voorkomen. In het jaarverslag staan de belangrijkste resultaten van RIEC-LIEC op het gebied van de regionale, landelijke en internationale aanpak en de versterking en doorontwikkeling van de aanpak en het bestel.