RIEC-LIEC jaarverslag 2023

Samen slimmer tegen ondermijnende crimina­liteit. Vanuit deze kerngedachte hebben de tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) in 2023 onverminderd doorgewerkt aan de integrale aanpak van ondermij­nende criminaliteit in Nederland.

Het jaarverslag biedt een uitgebreid overzicht van de inspanningen en resultaten die in 2023 zijn geboekt op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Bovendien belicht het de verdere versterking en doorontwikkeling van de integrale aanpak. Aan de hand van concrete voorbeelden van regionale projecten en praktijkervaringen van partners wordt inzichtelijk gemaakt hoe de RIEC’s en het LIEC uitvoering hebben gegeven aan hun werkzaamheden in 2023.