Handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Het handboek 'Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit' is een naslagwerk en wegwijzer voor gemeenten. Het beschrijft de nut en noodzaak van de aanpak en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de aanpak te laten slagen. 

Aan de hand van voorbeelden staat beschreven op welke manier gemeenten bestuursrechtelijke instrumenten kunnen inzetten. Dit handboek is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)