Brief aan Eerste Kamer over behandeling WGS

Binnenkort behandelt de Eerste Kamer het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Het doel van dit wetsvoorstel is dat er op een goede manier informatie kan worden gedeeld door partners in de aanpak van zware criminaliteit, ondermijning en zorg en veiligheid. Het delen van informatie is noodzakelijk om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken en om kwetsbare mensen te kunnen beschermen. De regels die er nu zijn, zijn onduidelijk en maken het voor samenwerkingsverbanden moeilijk om gegevens te delen. De WGS biedt een juridisch kader waar Gemeenten, regioburgemeesters, de RIEC’s, de stuurgroep Zorg en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Politie al lange tijd naar uitkijken. Daarom schreven zij deze brief aan de Eerste Kamer.