Communicatietoolkit drugslabs en dumpingen

Veel drugslabs en -dumpingen worden gevonden na meldingen van inwoners. Communicatie over het herkennen en melden van signalen die wijzen op een drugslab is daarom erg belangrijk voor een effectieve aanpak. De communicatietoolkit in de bijlage helpt gemeenten daarbij.