EURIEC

Euregionaal Informatie- en Expertisecentrum (EURIEC)

Bij de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit zijn landsgrenzen een enorme barrière. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving en talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate van bewustzijn omtrent georganiseerde criminaliteit en specifieker de rol van het bestuur in de aanpak hiervan. Het EURIEC heeft als doel het versterken van de bestuurlijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

Op 17 mei 2018 heeft het RIEC Limburg de opdracht gekregen om in samenspraak met de Belgische ARIEC’s en de bevoegde instanties in Noordrijn-Westfalen inhoud te geven aan een Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum (EURIEC) ter ondersteuning van de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De opdracht hiervoor werd gegeven door Jan Jambon (toenmalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken België), Herbert Reul (Innenminister Nordrein-Westfalen) en Ferdinand Grapperhaus (toenmalig Minister van Justitie en Veiligheid Nederland).

Hoe werkt het EURIEC?

Het doel van het EURIEC is de bestuurlijke samenwerking te versterken tussen België, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Nederland in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Dit doet het EURIEC door het opbouwen van netwerken en overlegplatformen, het verhogen van het bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en door het bieden van ondersteuning in casuïstiek. 

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Belgische ARIEC’s, de Duitse partners en de Nederlandse RIEC’s. Op deze manier weten de experts uit de deelnemende landen elkaar sneller te vinden en wordt het gemeenschappelijke bewustzijn over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit vergroot.

Ontwikkeling van het EURIEC

Tijdens de eerste fase van het EURIEC, de periode van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021, zijn de mogelijkheden en uitdagingen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden in kaart gebracht. Deze bevindingen zijn samengevat in het EURIEC Eindrapport
In de tweede fase van het EURIEC, de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023, zet het EURIEC zich, naast casuïstiek en het verhogen van awareness, in op:

  • Het verder (door)ontwikkelen van structurele grensoverschrijdende overlegplatformen tussen besturen.
  • Het verhogen van het bewustzijn over de noodzaak van informatie-uitwisseling voor bestuurlijke doeleinden op internationaal niveau.
  • Het aanzetten tot wijzigingen van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar: www.euriec.eu of bekijk de brochure. 

Contactgegevens:
E: euriec@rieclimburg.nl
T: +31 (0) 43 – 389 75 40