Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Bestuurlijke aanpak

Georganiseerde criminaliteit ontstaat daar waar de gelegenheid zich voordoet. Vermenging tussen criminele activiteiten en de legale bovenwereld kent vaak een concrete plek, ergens in een gemeente. Vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en gangbare diensten van derden kunnen misbruikt worden voor fraude, witwassen of andere illegale praktijken. Gemeenten en provincies dienen alert te zijn om dat niet te faciliteren. Zij kunnen dit bestuurlijk aanpakken door het opwerpen van barrières: handhavend optreden, of het weigeren van vergunningen en/of subsidies met toepassing van de Wet Bibob als ultiem middel.

De RIEC's en het LIEC zijn direct betrokken bij concrete casussen, geven adviezen aan de convenantpartners en hebben een adviserende rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, waaronder toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob).

De RIEC's opereren ‘in het veld’, in de nabijheid en veelal in dienst van de gemeenten die met (gevolgen van) de criminele activiteiten geconfronteerd worden. Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer mogelijkheden gekregen om tegen georganiseerde criminaliteit op te treden en om deze ‘bestuurlijke maatregelen’ effectief in te zetten. Omdat het RIEC met haar convenantpartners werkt volgens het principe ‘Integraal tenzij’ wordt deze aanpak afgestemd in regionaal verband. Het LIEC staat meer op afstand en fungeert onder andere als shared service center en kennisknooppunt ten behoeve van de RIEC's en de partners in de bestuurlijke-, fiscale- en strafrechtelijke ketens. Ook is het LIEC het landelijk loket voor bestuurlijke dossiers en grensoverschrijdende zaken.