Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen. Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De RIEC's en het LIEC ondersteunen het openbaar bestuur in heel Nederland door:
• het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
• het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
• het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
o de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;
o de verbetering van de informatiepositie;
o ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.