Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Loket Bestuurlijke Signalen

Het Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen is sinds 2011 ondergebracht bij het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Deze signalen zijn een belangrijke informatiebron voor alle bestuurlijke instanties die betrokken zijn bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Het LIEC brengt de signalen onder de aandacht bij de verantwoordelijke ministeries. Eén en ander past in de positie van het LIEC als kenniscentrum op het gebied van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Meer informatie over bestuurlijke signalen, het proces van indiening en het format vind u hier.