Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Publicaties

Corporate brochure (Nederlands)

Corporate brochure (Engels)

Boek "Samen gebundeld. Impressies van een integrale aanpak van ondermijning"
Om het belang van de integrale overheidsaanpak van georganiseerde criminaliteit te onderstrepen, zijn in dit boek verhalen over deze aanpak gebundeld. De verhalen raken verschillende thema’s, waaronder georganiseerde hennepteelt, Outlaw Motorcycle Gangs, misbruik binnen de vastgoedsector en ondermijnende activiteiten op recreatieparken. Partners zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en lokaal bestuur slaan in RIEC/LIEC-verband de handen ineen en zetten vanuit een  gemeenschappelijke informatiepositie al hun middelen in om ondermijning te bestrijden en te voorkomen. Dit boek geeft een impressie van de kracht van deze aanpak.

Book "Bundled together. Impressions of an integrated approach to organised crime"
In order to underline the importance of the integrated approach by the governmental authorities towards organised crime, the stories related in this book concerning that approach have been bundled together. The stories touch on various themes, including organised cannabis cultivation, Outlaw Motorcycle Gangs, abuse within the immovable property sector and undermining activities in recreation parks. Partners such as the police, the Public Prosecution Service, the Tax and Customs Administration and local authorities join forces in connection with the RIEC-LIEC and deploy all their means under a mutual information position in order to combat and prevent organised crime. This book gives an impression of the strength of that approach.