Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC's en bibob

De Wet Bibob geeft een gemeente een extra grond om een vergunning of subsidieaanvraag te weigeren of in te trekken. De wet is ook van toepassing als een gemeente zelf bedrijven inschakelt in de sectoren bouw, milieu en ICT. Om succesvol van Bibob gebruik te kunnen maken, moet de overheid overtuigend aantonen dat er risico’s zijn. Is de aanvrager van de vergunning eerder bij malafide praktijken betrokken geweest? Betreft het een gevoelige sector? Het RIEC verzamelt de benodigde persoonsgegevens en andere informatie en ondersteunt de gemeente bij het opstarten van een Bibob procedure. De gemeente vraagt vervolgens het Landelijk Bureau Bibob om advies. Dit bureau beoordeelt hoe groot in een concreet geval het risico op criminele activiteiten is. Daarbij worden scherpe criteria gehanteerd. De gemeente besluit uiteindelijk zelf of dit advies wordt opgevolgd en of het bijvoorbeeld een vergunning verleent of niet.