Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA)

In nauwe samenwerking heeft een aantal RIEC's met het LIEC een methodiek ontwikkeld waarmee informatie gebundeld, gestroomlijnd en gericht kan worden in de vorm van een Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA). Zo’n beeld en de bijbehorende bestuurlijke analyse past binnen het integraal veiligheidsbeleid, stimuleert de verdere ontwikkeling van de samenwerking en verbetert de bestuurlijke weerbaarheid.

De B-CBA brengt in kaart op welke manieren georganiseerde criminaliteit een risico vormt voor de ondermijning van het bestuur en de lokale veiligheid. De RIEC's verzamelen systeemkennis en (straat)informatie van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren, bewoners en ondernemers. Door al die informatie te bundelen en te analyseren worden samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten en onderliggende structuren zichtbaar. De RIEC's delen deze informatie niet alleen met hun partners binnen het integrale veiligheidsbeleid, ze doen ook voorstellen voor een effectieve aanpak. Meer info.