Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Thema's

De RIEC's en het LIEC organiseren samenhang in de inzet van de instrumenten die de convenantpartners hebben om criminelen aan te pakken. De focus ligt hierbij op de landelijk geprioriteerde thema’s, zoals die door de Minister van Veiligheid en Justitie zijn vastgesteld op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012:

  • Mensenhandel- en smokkel
  • Georganiseerde hennepteelt
  • Fraude in de vastgoedsector
  • Misbruik binnen de vastgoedsector
  • Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit
  • Outlawmotorgangs
  • Handhavingsknelpunten

Regionaal kunnen de samenwerkende convenantpartners ook hun eigen thema’s toevoegen die zich lenen voor een integrale benadering. Ieder jaar kiest de regionale stuurgroep RIEC thema’s die extra aandacht verdienen. Het betreft groepen, locaties of activiteiten waarbij (mogelijk) sprake is van georganiseerde misdaad.

Het zwaartepunt van de inspanningen van de RIEC's en het LIEC ligt in de verschillende RIEC-regio’s. Tegelijkertijd krijgen de RIEC's ook regelmatig te maken met fenomenen die zich in meerdere RIEC-regio’s afspelen, zoals bij de outlaw motorgangs en bij hennepteelt. De aanpak van deze problemen is dan ook gebaat bij een goede afstemming tussen de verschillende RIEC's en vraagt vaak een goede aansluiting van de activiteiten op de inspanningen van nationale partners zoals de Nationale Recherche, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.