Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Instrumenten

Georganiseerde criminaliteit ontstaat op plaatsen waar er gelegenheid voor is. Door een combinatie van repressieve, proactieve en preventieve maatregelen kunnen barrières worden opgeworpen om deze gelegenheden te beperken. Een goede bestuurlijke informatiepositie is hiervoor noodzakelijk.

Om effectieve barrières op te werpen dienen eerst de gelegenheden inzichtelijk gemaakt te worden. Een gemeente moet daarvoor inzicht krijgen in welke vormen van criminaliteit er in welke mate voorkomen. Voor een deel kan dit inzicht geboden worden door opsporingsdiensten en door justitie. Het andere deel is aanwezig bij gemeenten zelf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop en de mate waarin criminelen misbruik maken van gemeentelijke faciliteiten. Deze informatie dient zo georganiseerd te worden dat deze kan worden gekoppeld of vergeleken aan of met de inzichten van (veiligheids)partners.