Georganiseerde criminaliteit ontstaat op plaatsen waar er gelegenheid voor is. Criminelen kunnen bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en  overheidsopdrachten misbruiken voor fraude, witwassen of andere illegale praktijken. De convenantpartners hebben verschillende instrumenten om criminelen aan te pakken. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC zorgen voor samenhang in de inzet van deze instrumenten.

Bestuurlijke aanpak door opwerpen van barrières

Gemeenten en provincies dienen alert te zijn om criminele activiteiten niet te faciliteren. Zij kunnen dit bestuurlijk aanpakken door het opwerpen van barrières. Denk daarbij aan:

  • handhavend optreden;
  • het weigeren van vergunningen en/of subsidies met toepassing van de Wet Bibob;
  • Informatie bundelen, stroomlijnen en gericht inzetten door middel van een ondermijningsbeeld.

Effectieve barrières opwerpen

Om effectieve barrières op te werpen moeten de criminele activiteiten inzichtelijk zijn bij de desbetreffende gemeente. Een goede bestuurlijke informatiepositie is een voorwaarde om effectieve barrières te doen slagen. De RIEC’s en het LIEC koppelen en vergelijken de inzichten van (veiligheids)partners. Vervolgens worden repressieve, proactieve en preventieve maatregelen gecombineerd en worden barrières opgeworpen die de criminele activiteiten beperken.