Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse

Een goede bestuurlijke informatiepositie geeft de mogelijkheid om criminaliteit en de gelegenheden tot het plegen van criminaliteit in een bestuurlijke omgeving in kaart te brengen. In 2012 is in drie regio’s een methodiek ontwikkeld om te komen tot een Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (B-CBA) Deze methodiek is beschikbaar in drie varianten waaruit wordt gekozen aan de hand van:

  • de vraag van de opdrachtgever;
  • de huidige (bestuurlijke) informatiepositie;
  • de mate waarop de samenwerking tussen verschillende partners tot stand is gekomen in een regio.

In 2013 hebben alle RIEC's een B-CBA opgeleverd. Deze zijn uitgevoerd op gemeenteniveau, op districtsniveau of ze richten zich op een vooraf bepaald knooppunt, zoals een branche of (stads)haven.