Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Convenant

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (pdf).
Gedurende 2013 is door gemeenten en provincies het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend. Het LIEC heeft, waar mogelijk, dit proces van ondertekening ondersteund.

De RIEC's verzamelen en verwerken persoonsgegevens van personen die zich mogelijk bezig houden met (verschijningsvormen van) georganiseerde criminaliteit. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe de RIEC's met deze persoonsgegevens omgaan.