Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Gemeenten en provincies hebben het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen ondertekend. Het LIEC heeft, waar mogelijk, dit proces van ondertekening ondersteund.

Convenantpartners

De RIEC's en het LIEC realiseren en ondersteunen de samenwerking tussen de convenantpartners:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Nationale Politie
 • Belastingdienst
 • Belastingdienst/Toeslagen
 • Douane
 • Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD)
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)