Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Handboek Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit

Het Handboek Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit biedt praktische aangrijpingspunten om, met de daarvoor beschikbare middelen en rekening houdend met eventuele lokale verschillen, een effectieve bestuurlijke aanpak te voeren. Dit handboek is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 2010.