Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Leidraad GOC

Het opbouwen van een goede bestuurlijke informatiepositie ligt in lijn met de landelijk vastgestelde speerpunten in de Leidraad om samen het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren (Leidraad GOC). Bij het opzetten en/of verbeteren van deze informatiepositie kunnen het LIEC en de RIEC's ondersteuning bieden.

Lees meer over de Leidraad GOC.