Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Streefbeeld Bestuurlijke Weerbaarheid en Quickscan

Een aantal Brabantse gemeenten heeft de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt in hun informatiepositie. Hierbij is een gezamenlijk Streefbeeld Bestuurlijke Weerbaarheid opgesteld, waarin beschreven staat hoe de bestuurlijke informatiepositie er uit zou kunnen zien. Om tussentijds inzicht te krijgen in de status van de informatiepositie binnen een gemeente kan het betreffende RIEC een Quickscan uitvoeren. Hiermee wordt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de informatie evenals de mate waarin de informatiehuishouding voldoet aan de privacyeisen gemeten.