Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Training Signaleren Ondermijnende Criminaliteit

In iedere gemeente is sprake van gedragingen en omstandigheden die wijzen op georganiseerde of ondermijnende criminaliteit. Daarom is het voor uitvoerende ambtenaren van belang om signalen van misdaad te herkennen en (zich veilig voelen om die) te melden. Dan kunnen de gemelde signalen leiden tot interventies: bestuurlijk, strafrechtelijk of fiscaal.

Een praktijkgerichte training

Maar hoe herken je signalen? Om daar inzicht in te geven, hebben LokaleZaken en het RIEC Zeeland West-Brabant in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie de training Signaleren van Ondermijnende Criminaliteit ontwikkeld.

De training gaat in op een aantal misdaadvormen, waaronder: drugscriminaliteit, vastgoedfraude (inclusief horeca), arbeidsuitbuiting en mensenhandel, witwassen, bijstandsfraude. Daarnaast komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Het ‘lokale gezicht’ van georganiseerde misdaad.
  • Signalen herkennen en versterken.
  • Agenderen: signalen melden en vastleggen.
  • Met een veilig gevoel signaleren en melden.
  • Van signaal naar interventie.
  • Wie gaan aan de slag met signalen?
  • Praktische tips.

Deze training voor uitvoerende (gemeente-)ambtenaren is gebaseerd op concrete casussen en maakt gebruik van speciaal opgenomen videofragmenten waarin ervaringsdeskundigen, zoals gemeente, RIEC, politie, Belastingdienst, aan het woord komen. Het is de bedoeling dat een RIEC-accountmanager aanwezig is bij iedere training, zodat hij na afloop aan de slag kan gaan met signalen uit de gemeente.

Basistraining of maatwerk

De basistraining duurt vier uur en is geschikt voor ongeveer twaalf deelnemers. De kosten zijn € 750,- (€ 500,- voor de training en € 250,- voor een voorbereiding op basis van vragen over enkele gemeentespecifieke zaken, exclusief btw en reiskosten.

Maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld een gezamenlijke training voor een kleine gemeente. Indien een gemeente verschillende trainingen afneemt, dalen de voorbereidingskosten. Ook bij twee trainingen bedragen de voorbereidingskosten € 250,-.
Een andere mogelijkheid is dat bij een reeks trainingen in een gemeente een medewerker zelf de trainingen verzorgt. Uiteraard na instructie van en training door een professionele docent.

Voor gemeenten en partners

Een gemeente bepaalt zelf voor wie de training is: alleen voor gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld van verschillende afdelingen, of voor gemeenteambtenaren samen met partners, zoals wijkagenten, medewerkers van de Belastingdienst en/of het OM. Ook is het is mogelijk om de training incompany te laten verzorgen bij een van de partners.

Data en locaties

Inmiddels zijn er meer dan veertig trainingen in ruim twintig gemeenten verzorgd. Ook in 2016 zullen trainingen worden gegeven. Voor data en locaties kunt u contact opnemen met het RIEC of LokaleZaken.

Interesse of vragen?

Neem contact op met het RIEC in uw regio.

Bij (inhoudelijke) vragen over de training kunt u ook contact opnemen met LokaleZaken:
training@lokalezaken.com, 06-57 56 24 13.