Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Leidraad GOC

‘SAMEN NAAR EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT’

Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. Politie en justitie werken in grote zaken al samen op regionale schaal. Zo maken zij per regio afspraken over de inzet van capaciteit en hun aanpak van problemen die in de diverse regio’s spelen. De landelijke stuurgroep GOC (Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit) heeft een leidraad opgesteld om in alle regio’s de integrale werkwijze te verankeren. Partijen doen alleen wat zij alleen kunnen, en zoeken elkaar op waar dat nodig is.

De RIEC's en hun convenantpartners zijn vertegenwoordigd in regionale stuurploegen. Deze teams coördineren de acties rond de landelijke en regionale thema’s. De tien RIEC's die in Nederland actief zijn ondersteunen vanuit hun rol de besluitvorming in de stuurploegen. Bij de daadwerkelijke aanpak door de convenantpartners helpen de RIEC's hun partners om op tijd, met de juiste kennis en middelen effectief op te treden.

Bekijk ook