Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Inleiding

De bedreiging van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit voor de samenleving schuilt niet primair in het feit dat stelselmatig de wet wordt overtreden, maar in het feit dat het een florerende industrie is. Een industrie die de samenleving ondermijnt door de vergaring van kapitaal op illegale markten, de beschikbaarheid van veel geld en de bereidheid tot het toepassen van geweld en het infecteren en compromitteren van legale elementen en structuren van onze maatschappij. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld een belangrijk kenmerk is. Bij de uitvoering van criminele activiteiten en het investeren van de verkregen winsten is de ‘criminele ondernemer’ niet gebonden aan geografische of juridische grenzen. Wel zal deze ondernemer zich bij de keuze voor de locatie van vestiging en activiteiten laten leiden door de mogelijkheden die de plaatselijke omgeving hem biedt. Net als bij legale sectoren van onze economie geldt hier dat het succes vooral afhankelijk is van een gunstig vestigings- en investeringsklimaat. Daarbij zijn met name de mogelijkheden tot het gebruik van legale voorzieningen en structuren van belang. Een effectieve aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit vraagt om een aanpak die veel verder gaat dan handhaving van de strafwet. Het gaat om de afbraak van een industrie.