Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Roadshow GOC

In het najaar van 2013 start de zogenoemde 'Roadshow GOC’ (Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit): in regionale bijeenkomsten spreken de leden van de Stuurgroep GOC en de top van de (in RIEC-verband) samenwerkende partijen over de stand van zaken met betrekking tot de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De voorbereiding op de roadshow bijeenkomsten in de regio’s wordt in samenspraak met het Hoofd RIEC en de contactpersonen van onder andere het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en gemeenten uit de betreffende regio’s verzorgd door de Landelijke Werkgroep GOC.

Basis voor de gesprekken is een zogenaamde 'foto van de regio': een overzicht van de wijze waarop in de regio op dit moment invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten zoals samenwerkende partijen die verwoord hebben in de Leidraad GOC. De inhoud van de foto wordt in samenspraak met de regio bepaald. De foto moet antwoord kunnen geven op de vraag waar nog een handreiking geboden kan worden ter versterking van de geïntegreerde aanpak van ondermijning.

Eén van de uitgangspunten van de Leidraad GOC en daarmee ook van de roadshow is dat de RIEC's dé structuur bieden waarbinnen partners als één overheid kunnen samenwerken bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De Hoofden RIEC worden dan ook nauw betrokken bij de roadshow.