Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

4. Samen verantwoorden

Het uiteindelijke effect dat we samen willen realiseren is dat de georganiseerde criminaliteit zodanig wordt aangepakt, dat de ondermijnende invloed op de samenleving wordt weggenomen. Dat betekent dat de economische machtspositie moet worden afgebroken en dat de legale sectoren niet misbruikt kunnen worden voor het faciliteren van de criminele industrie.

Inzicht in de resultaten van de aanpak is niet alleen van belang om de operatie zelf te sturen, maar ook de ontwikkelingen. We verwachten als overheid veel effectiever en slagvaardiger te kunnen optreden tegen de georganiseerde criminaliteit wanneer we meer samenwerken. Dit moeten we zichtbaar maken. Daarnaast is het van belang dat het voor de gemiddelde burger niet goed zichtbaar is dat de overheid de georganiseerde criminaliteit hard aanpakt. Dit beïnvloedt de beeldvorming over het vertrouwen in effectief overheidsoptreden en het gevoel van rechtvaardigheid. Immers, de burger ziet zelf ook waar het niet pluis is, waar onverklaarbaar vermogen zit en wie riant profiteert ten koste van de samenleving. Zichtbare, geïntegreerde interventies en het inzichtelijk maken van de resultaten van die gezamenlijke interventies, kunnen een belangrijke dimensie toevoegen aan het effect van het overheidsoptreden. Het kan bijdragen aan het vertrouwen in effectief overheidsoptreden en komt tegemoet aan de behoefte aan rechtvaardigheid van burgers.

Vanaf 2014 wordt verwacht dat de RIEC's zodanig in positie zijn gekomen als Informatieplein en als adviseur ten aanzien van mogelijke interventiestrategieën, dat zij zicht hebben op de resultaten van de interventies van de samenwerkende partners waar zij betrokkenheid bij hebben gehad. Van het integraal overleg wordt verwacht dat zij ook het RIEC inzicht geeft in de uitgevoerde interventies. In samenspraak met alle partners zal voor de registratie van de resultaten door het RIEC een format worden ontwikkeld. Het LIEC kan vervolgens de resultaten van de 10 RIEC's ‘stapelen’ tot een totaal overzicht van de resultaten van de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit totaaloverzicht kan door alle partners gebruikt worden in het kader van hun reguliere resultaatverantwoording richting de verantwoordelijke departementen.