Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Werkwijze: van signaal naar aanpak

De georganiseerde criminaliteit opereert over grenzen heen maar wortelt en investeert vrijwel altijd lokaal. We moeten dan ook op het lokale niveau beginnen met het vergroten van de bewustwording en het detecteren van signalen van criminele investeringen en activiteiten, waaronder verwevenheid met de bovenwereld. Ook moeten daar de eerste barrières worden opgeworpen. Vanuit lokale signalen wordt de geïntegreerde aanpak vorm gegeven. Deze aanpak bestaat in feite uit vier werkprocessen:

  1. Opbouwen gezamenlijke informatiepositie
  2. Samen kiezen en sturen
  3. Uitvoeren en monitoren
  4. Samen verantwoorden

De infrastructuur van de RIEC's wordt gebruikt voor het ondersteunen en faciliteren van deze werkprocessen. Deze ondersteuning vanuit het RIEC bestaat uit het fungeren als Informatieplein voor de deelnemende partners en het adviseren over integrale interventiestrategieën. Uiteraard sluiten de genoemde werkprocessen in de praktijk niet altijd op elkaar aan. De bestrijding van criminaliteit is immers geen mechanisch proces of gebaseerd op een beleidstheorie. Het aangebrachte onderscheid tussen de werkprocessen is wel van belang om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden beter in beeld te krijgen en om het belang van de verschillende elementen van de aanpak te onderkennen.