Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Limburg

RIEC Limburg

Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-Geleen, Valkenburg aan de Geul en de provincie Limburg de afspraak maakten om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen voor het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Daarvoor werd het spraakmakende project Bestuurlijke aanpak ingericht. Inmiddels hebben alle gemeenten in Limburg zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband. 

Georganiseerde criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuurlijk worden aangepakt. Dit vergt een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. De Gemeenten, provincie, belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en Koninklijke Marechaussee beschikken over die instrumenten. Door onderlinge afstemming en intensief samen te werken worden effectieve interventiestrategieën ontwikkeld om georganiseerde misdaad aan de wortels aan te pakken. Die samenwerking is vastgelegd in een convenant.

Het RIEC zorgt voor die onderlinge afstemming en is daardoor een onmisbare schakel.
De ervaring leert dat de georganiseerde misdaad vrijwel altijd wortels heeft in de lokale omgeving en daarom is bij de aanpak een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur.

"Met alle middelen dient te worden verhinderd dat georganiseerde misdaad bezit neemt van de bovenwereld". Daarom moet worden voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert én dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van crimineel vergaard kapitaal. Het provinciale RIEC Limburg faciliteert dit proces van voorkomen.

Harde feiten zijn dat:
De georganiseerde misdaad vrijwel altijd wortels heeft in de lokale omgeving;

  • In Nederland per jaar 18,5 miljard € crimineel verworven gelden via onroerend goed worden witgewassen. Dat is 5% van het Nederlands Bruto Nationaal Product;
  • Vastgoedfraude (o.a. huisjesmelkers) en witwassen de openbare orde en veiligheid bedreigen;
  • Vastgoedfraude en witwassen de lokale economieën bedreigen;
  • Vastgoedfraude en witwassen de integriteit van het openbaar bestuur en politiek ondergraven.

Primaire taakvelden
De primaire taakvelden van de integrale bestrijding van de georganiseerde criminaliteit zijn

  • vastgoedfraude,
  • witwassen,
  • mensenhandel,
  • georganiseerde hennepteelt,
  • milieucriminaliteit en
  • handhavingsknelpunten (bijv. patseraanpak).