Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Wie stelt een Bestuurlijk Signaal op?

Alle bestuurlijke instanties die betrokken zijn bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit kunnen een Bestuurlijk Signaal opstellen. Het LIEC kan bij het opstellen van een Bestuurlijk Signaal vanaf de start procesmatige begeleiding geven. Het RIEC kan inhoudelijk bijdragen als het onderwerp van het signaal aansluit bij een van de RIEC-thema’s (mensenhandel en -smokkel, georganiseerde hennepteelt, fraude en misbruik in de vastgoedsector, witwassen en handhavingsknelpunten).