Format Bestuurlijk Signaal

U bent voornemens een bestuurlijk signaal op te stellen naar aanleiding van een (opsporings)onderzoek of naar aanleiding van kwetsbaarheden en misstanden
die uw organisatie heeft geconstateerd bij de uitoefening van de publieke
taak. Dit format helpt u op weg bij het opstellen van dit signaal.