Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Noord

Welkom bij RIEC Noord

Georganiseerde criminaliteit zorgt voor een sluipende, moeilijk zichtbare maar zeer concrete ondermijning van de samenleving. Er is een parallelle samenleving ontstaan waar crimineel geld in gewone wijken en dorpen steeds meer geïnfiltreerd is in de sociale wereld. Een dergelijke parallelle samenleving waar criminele geldstromen lopen, verdiend en witgewassen worden vanuit de georganiseerde criminaliteit dient aangepakt en/of voorkomen te worden.

Dit vraagt een effectieve aanpak en een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. De meest effectieve aanpak bestaat uit zowel strafrechtelijke, fiscale en/of bestuurlijke interventies. Het RIEC Noord (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) ondersteunt en adviseert de partners bij de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Het RIEC Noord faciliteert een structurele en integrale aanpak door enerzijds een samenwerking tussen de aangesloten convenantpartners te organiseren en anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak. Het RIEC Noord richt zich met deze aanpak op drie hoofddoelen:

1. voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd
2. voorkomen dat er een vermenging tussen de onderwereld en bovenwereld ontstaat
3. het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met crimineel vermogen

Het RIEC Noord functioneert in de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zowel als informatieknooppunt als expertisecentrum. Convenantpartners kunnen (onder voorwaarden) via het RIEC Noord informatie met elkaar delen en het RIEC Noord kan zijn partners van de laatste informatie voorzien.