Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

RIEC Oost-Nederland

RIEC Oost-Nederland

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON) is opgericht om in gezamenlijkheid met zijn partners op te treden tegen de georganiseerde criminaliteit.

Het RIEC ON faciliteert een structurele en integrale aanpak door enerzijds een samenwerking tussen de aangesloten convenantpartners te organiseren en anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak.