Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Thema's

De focus van de RIEC's en het LIEC ligt op de volgende landelijke thema's:

  • mensenhandel- en smokkel;
  • georganiseerde hennepteelt;
  • fraude in en misbruik binnen de vastgoedsector;
  • witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
  • Outlaw Motorcycle Gangs;
  • handhavingsknelpunten.

Ieder jaar kiest de regionale stuurgroep RIEC thema’s die extra aandacht verdienen. Het betreft groepen, locaties of activiteiten waarbij (mogelijk) sprake is van georganiseerde misdaad.

Het zwaartepunt van de inspanningen van de RIEC's en het LIEC ligt in de verschillende RIEC-regio’s. Tegelijkertijd krijgen de RIEC's ook regelmatig te maken met fenomenen die zich in meerdere RIEC-regio’s afspelen, zoals bij de motorbendes en bij hennepteelt. De aanpak van deze problemen is dan ook gebaat bij een goede afstemming tussen de verschillende RIEC's en vraagt vaak een goede aansluiting van de activiteiten op de inspanningen van nationale partners zoals de Nationale Recherche, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Zie ook het Nationaal Dreigingsbeeld 2013.