Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) geeft een gemeente een extra grond om een vergunning of subsidieaanvraag te weigeren of in te trekken. De wet is ook van toepassing als een gemeente zelf bedrijven inschakelt in de sectoren bouw, milieu en ICT.

Om succesvol van Bibob gebruik te kunnen maken, dient de overheid overtuigend aan te tonen dat er risico’s zijn. Is de aanvrager van de vergunning eerder bij malafide praktijken betrokken geweest? Betreft het een gevoelige sector? De RIEC's verzamelt de benodigde persoonsgegevens en andere informatie en ondersteunt de gemeente bij het opstarten van een Bibob procedure. Vervolgens kan de gemeente advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. Dit bureau beoordeelt in een concreet geval hoe groot het risico op criminele activiteiten is. Daarbij worden scherpe criteria gehanteerd. De gemeente besluit uiteindelijk zelf of dit advies wordt opgevolgd en of het bijvoorbeeld een vergunning verleent of niet.

Handreikingen