Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Georganiseerde hennepteelt

De productie van en handel in cannabis is uitgegroeid tot een omvangrijke illegale bedrijfstak. Het witwassen van illegaal verdiend geld is de brug naar de bovenwereld. De RIEC's en het LIEC richten zich bij dit thema op het opstellen van een gezamenlijke, uniforme aanpak en het ondersteunen van het bestuur.

Nieuwe Opiumwet vanaf maart 2015: voorbereiding hennepteelt strafbaar

Het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de FIOD, de Belastingdienst, gemeenten, provincies en het Rijk treden met ingang van 1 maart 2015 gezamenlijk op tegen facilitators van illegale hennepteelt. Per die datum is de nieuwe Opiumwet Artikel 11a van kracht, die voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt strafbaar stelt. Deze wet biedt het OM en de politie de mogelijkheid strafrechtelijk in te grijpen, nog voordat er daadwerkelijk hennep wordt geteeld en gevaarlijke kwekerijen in werking zijn. De wet bestrijdt beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt. Meer informatie over deze wet staat op de website van de Rijksoverheid.

Uitspraken Raad van State

Bekijk ook

In de media