Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Handhavingsknelpunten

Naast de landelijk geprioriteerde thema’s is er ruimte voor de aanpak van lokale prioriteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • milieucriminaliteit;
  • aanpak woonwagenkampen;
  • free fight gala's.

Bij deze lokale prioriteiten richt het LIEC zich op het in kaart brengen van landelijke, regionale en lokale handhavingsknelpunten, en het ontwikkelen van een proces voor een uniforme vaststelling daarvan.