Informatie- en Expertisecentrum

RIEC-LIEC

Vastgoedhandel/witwassen

Gebrek aan transparantie, een lage pakkans, en de omvang maken de vastgoedsector aantrekkelijk voor criminelen. De sector is vatbaar voor witwassen en fraude. In de bestrijding ervan ligt het accent op de geïntegreerde aanpak en het voorkomen van vermenging tussen onder- en bovenwereld. Bij dit thema richt het LIEC zich op de oprichting van een Expertgroep Vastgoed, het fungeren als kenniscentrum, het ondersteunen van de RIEC's bij regio-overstijgende casuïstiek en het onderkennen van trends.

Media