Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Daarnaast moeten overheidssites in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring aangeven in hoeverre ze voldoen aan deze standaard.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website De RIEC's en het LIEC | RIEC-LIEC Informatie- en Expertisecentrum te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijksheidslabel van www.riec.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.