Persbericht Kennisplatform Ondermijning

Wat is het Kennisplatform Ondermijning?

Het Kennisplatform Ondermijning is een online platform dat het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit faciliteert. Het principe van de regionale apothekerskasten heeft als voorbeeld gediend voor de landelijke doorontwikkeling naar dit kennisplatform. Het Kennisplatform Ondermijning is van en voor professionals die werkzaam zijn bij de RIEC-convenantpartners en zich aantoonbaar bezighouden met de aanpak van ondermijning. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennisbank
  • Netwerktool
  • 24/7 actueel nieuws over ondermijning