'We geven het stokje door!' Drie jaar Aanjaagteam Ondermijning

Afgelopen maart zijn -na drie jaar- de werkzaamheden van het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) overgenomen door het Programma directoraat-generaal Ondermijning en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC).

Het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) en het ATO zijn de afgelopen drie jaar de uitdaging aangegaan om, samen met alle netwerkpartners, het verschil te maken in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Werkend vanuit een vernieuwende, onafhankelijke constructie. Met de opdracht om het ‘anders’ te doen; door actief aanjagen en agenderen. Pionieren, prikkelen en experimenteren, soms ook tegen de stroom in. Met resultaat want in de aanpak van ondermijning is er nu een breed gevoelde ‘sense of urgency’.  

Wat kunnen we van drie jaar ATO leren? Deze publicatie biedt een terugblik en is het resultaat van interviews met verschillende betrokkenen. Mede op basis van hun lessen en ervaringen is de rol en bijdrage van het ATO in de aanpak van ondermijning, samen met die van de partners, in kaart gebracht. Op welke gemeenschappelijke ondermijningsthema’s uit de diverse regionale versterkingsplannen is geacteerd? Welke resultaten, publicaties en andere producten zijn er tot stand gekomen? Wat zijn de lessen voor de toekomst?

In de ATO-publicatie 'We geven het stokje door! Drie jaar Aanjaagteam Ondermijning' zijn alle ervaringen met elkaar verbonden tot één gezamenlijk beeld.

Cover 3 jaar ATO
Beeld: ©LIEC