Handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

Het handboek 'Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit' is een naslagwerk en wegwijzer voor gemeenten.

Het handboek beschrijft:

  • de nut en noodzaak van de aanpak;
  • de voorwaarden waaraan gemeenten moeten voldoen om de aanpak te laten slagen. 

Aan de hand van voorbeelden staat beschreven op welke manier gemeenten bestuursrechtelijke instrumenten kunnen inzetten. Dit handboek is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).