Maatregelen en documenten

Criminelen kunnen vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten misbruiken voor fraude, witwassen of andere illegale praktijken. De convenantpartners hebben verschillende middelen en maatregelen om deze criminelen aan te pakken. De RIEC’s en het LIEC zorgen voor samenhang in de inzet van deze middelen en maatregelen.

Opwerpen van barrières

Gemeenten en provincies kunnen criminele activiteiten bestuurlijk aanpakken door het opwerpen van barrières. Om dit effectief te kunnen doen, moeten de criminele activiteiten inzichtelijk zijn bij de desbetreffende gemeente. De RIEC’s en het LIEC koppelen en vergelijken de inzichten van (veiligheids)partners. Vervolgens worden repressieve, proactieve en preventieve maatregelen gecombineerd en worden barrières opgeworpen die criminele activiteiten beperken.