Internationale aanpak

Het voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit vraagt om een internationale en overheidsbrede aanpak. Deze aanpak is een belangrijke aanvulling op de fiscale, politiële en justitiële samenwerking in Europees verband.

Grensoverschrijdend proces

De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt steeds meer een grensoverschrijdend proces. Verschillende grensoverschrijdende initiatieven zijn inmiddels gelanceerd samen met onze buurlanden. De bestuurlijke aanpak is in Europa zeker nog geen gemeengoed. Het verder ontwikkelen van de internationale bestuurlijke aanpak heeft hierom de volle aandacht van het LIEC en de RIEC’s.

Internationale belangstelling

De RIEC's en het LIEC maken gebruik van de internationale positieve beweging om grensoverschrijdend samen te werken. Actief wordt gezocht naar, en gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot Europese samenwerking. Er bestaat veel belangstelling voor:

  • het uitwisselen van (bestuurlijke) informatie;
  • best practises;
  • expertise;
  • verdere samenwerking tussen de verschillende lidstaten.

Het LIEC neemt hierin een coördinerende en ondersteunende rol.