Mensenhandel en -smokkel

De kern van mensenhandel en -smokkel is (beoogde) uitbuiting. Mensen worden geworven, vervoerd, overgebracht of gehuisvest onder dwang, met het doel ze vervolgens uit te buiten. Lees hier meer over mensenhandel en -smokkel.