Mensenhandel en -smokkel

De kern van mensenhandel en -smokkel is (beoogde) uitbuiting. Mensen worden geworven, vervoerd, overgebracht of gehuisvest onder dwang, met het doel ze vervolgens uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel, bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij of criminele uitbuiting. 

De RIEC’s en het LIEC vergroten het bewustzijn van het bestuur op het gebied van mensenhandel en ondersteunen de partners bij de inrichting en implementatie van de bestuurlijke aanpak.

Meer informatie?

Klik hier voor documenten en maatregelen met betrekking tot mensenhandel en -smokkel.