Ondermijnende criminaliteit

Onder- en bovenwereld zijn fors met elkaar verweven. Criminelen beschikken over illegaal vermogen, waardoor economische en sociale macht- en invloedposities ontstaan. Dit heeft een ondermijnend effect op de samenleving. Binnen ondermijnende criminaliteit zijn verschillende landelijke thema’s te onderscheiden.

Focus in de aanpak

De focus binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de RIEC's en het LIEC ligt momenteel op de volgende landelijke thema's:

Naast deze landelijke thema’s maakt elk RIEC regionale handhavingsknelpunten inzichtelijk en organiseert de aanpak hiervan.