Criminele motorbendes

Criminele motorbendes, ook wel OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs), zijn hiërarchisch georganiseerde motorclubs die door hun leden gebruikt worden voor (de afscherming van) criminele en ondermijnende activiteiten. De leden accepteren geen grenzen die van buitenaf worden opgelegd en handhaven eigen regels, zoals een zwijgplicht of ‘omerta’. Geweld en verstoring van de openbare orde vormen een belangrijk onderdeel van de clubcultuur. Daarnaast zijn clubleden en hun criminele activiteiten vaak verweven met horeca, de harde kern van voetbalsupporters of overheidsdiensten. Hierdoor hebben ze een ondermijnend effect op de samenleving.

De RIEC’s en het LIEC zorgen ervoor dat partners informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de integrale aanpak. De regionale rapportages van de RIEC’s dragen bij aan het bewustzijn en de alertheid van het lokale bestuur om eenduidig en repressief op te treden. Omdat het lokale bestuur een cruciale rol speelt bij de integrale aanpak van criminele motorbendes is er ook veel aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid van de overheid en het verbeteren van de internationale afstemming en samenwerking.

Meer informatie?

Klik hier voor documenten en maatregelen met betrekking tot criminele motorbendes.