Ondermijningsbeelden

Een ondermijningsbeeld is een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een bepaald geografisch gebied.

Doel

De RIEC’s en het LIEC  ontwikkelen gezamenlijk de methodiek ‘ondermijningsbeelden’. Het opstellen van een ondermijningsbeeld binnen een bepaald gebied kent twee hoofddoelen:

  • Het ondermijningsbeeld geeft zicht en inzicht in ondermijning
    Het beeld van een bepaald  geografisch gebied geeft inzicht in de aanwezigheid en activiteiten van de criminele industrie en de maatschappelijke verwevenheid ervan. Ook laat het verschillende gelegenheidsstructuren en markten zien waarop criminelen zich richten. Goed inzicht in de aard en omvang van de ondermijnende criminele industrie, helpt om middelen en instrumenten effectief in te zetten en beleid hier op af te stemmen.
  • Het ondermijningsbeeld bevordert alertheid en actiegerichtheid
    Zichtbare ondermijnende criminaliteit zorgt voor een betere, actiegerichte aanpak. Integrale ondermijningsbeelden zijn de ‘kick-starters’ gebleken om een geïntegreerde regionale bestrijding van ondermijning op gang te brengen. 

Methodiek

Allereerst wordt systeemkennis en (straat)informatie van wijkagenten, bijzondere opsporingsambtenaren, bewoners en ondernemers verzameld. Door deze verkregen informatie te bundelen en te analyseren worden criminele samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten en onderliggende structuren zichtbaar. Het geheel leidt uiteindelijk tot een ondermijningsbeeld van het betreffende gebied.

Bij de totstandkoming van het ondermijningsbeeld hebben de RIEC’s en een aantal partnerorganisaties (zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst) een belangrijke rol. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ondermijningsbeeld.

Landelijk traject

Het LIEC werkt op het moment in samenwerking met partners aan een methodiek om tot een landelijk beeld te komen. De ondermijningsbeelden die de RIEC’s opstellen worden als input gebruikt. De RIEC’s en het LIEC stemmen samen met een aantal partnerorganisaties af hoe deze nader tot elkaar kunnen komen.