Landelijke Fenomeentafels Ondermijning

Gebundelde denkkracht op slimme interventies

Als publieke en private partner in de aanpak van ondermijnende criminaliteit meer integrale slagkracht realiseren? Door gezamenlijk op landelijk niveau kennis en expertise uit te wisselen kunnen innovatieve interventiestrategieën beter met elkaar gedeeld en waar nodig ontwikkeld worden. De Landelijke Fenomeentafels (LFT´s) bij het LIEC zijn onderdeel van het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit en voorzien in de behoefte om samenwerking op landelijk- en fenomeenniveau te organiseren.

De groeiende ondermijningsaanpak en de ernst van de problematiek vragen om meer en betere verbinding, samenwerking en afstemming. Landelijk opererende partners (vanuit handhavings-, toezichts-, opsporingsdiensten, lokaal bestuur, bedrijfsleven en brancheorganisaties) stellen vast dat er grote meerwaarde te behalen valt in het versterken en verbreden van handelingsperspectieven door landelijk en integraal met elkaar kennis en expertise uit te wisselen en de krachten te bundelen. Dit leidt tot een stevigere samenhang in de aanpak van ondermijning en realiseert een groter maatschappelijk effect door het vergroten van maatschappelijke, bestuurlijke en sociale weerbaarheid.

Landelijk zicht op aanpakken in de ondermijning
Zo ontstaat aan de fenomeentafels landelijk zicht op de vele initiatieven en op voor partners bruikbare kennis en aanpakken in de ondermijning. Ook wordt de denkkracht -regio-overstijgend- gebundeld waarbij nieuwe integrale strategieën en innovatieve handelingsperspectieven worden ontwikkeld, samen met de aanpak van knelpunten. Samen met verzamelde inzichten, kennis en expertise vloeit dit vanuit de LFT weer actief terug naar de partners in het land via de deelnemers aan de tafel en onder andere via het Kennisplatform Ondermijning (KPO). Dit helpt de partners aan meer opbrengst en (duurzaam) effect in de aanpak van ondermijning.

De succesvolle opzet en de inzichten van de landelijke tafel bij de integrale aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) is het voorbeeld voor de LFT's.

Fenomenen
De fenomenen voor de LFT’s zijn landelijk geprioriteerd; bij de keuze ligt de focus op de legale economische structuren in de bovenwereld waar georganiseerde criminaliteit zich mengt en die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid. Het fenomeen waar de LFT als eerste mee aan de slag gaat is ‘ondermijning in de vastgoedketen’.

De volgende tafel gaat komend jaar van start en gaat hoogstwaarschijnlijk over transport en logistieke knooppunten.

Kennis en expertise inbrengen aan een Landelijke Fenomeentafel?
Welkom! Samenwerking zit in mensen en het commitment ligt in organisaties bijna nooit bij één persoon. Daarom vraagt een fenomeentafel betrokkenheid van zowel management als uitvoerders. Wil je worden betrokken bij een fenomeentafel of meer informatie? Stuur een mail naar lft@liec.nl. We nemen spoedig contact met je op.

De LFT’s bij het LIEC
Het LIEC werkt toe naar een volgende fase waarin zij landelijk nog meer van toegevoegde waarde wil zijn. Het zijn van een spil in het netwerk van de ondermijningsaanpak en het bieden van een landelijk kennisplatform heeft daarin een significante rol. Hier ontmoeten netwerkpartners elkaar, komen informatie, kennis en ervaring samen en krijgt een effectieve aanpak vorm. Met de Landelijke Fenomeentafels geeft het LIEC invulling aan het versterken van een robuust, wendbaar en goed toegerust netwerk, dat ondermijnende processen duurzaam verstoort en de samenleving weerbaarder maakt. Het LIEC initieert, faciliteert en coördineert de samenwerking aan de fenomeentafels. 

Meer informatie via lft@liec.nl

Landelijke Fenomeentafels: